Навигација

Нове акредитације у месецу новембру 2011. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је током месеца новембра 2011. године одлуке о додели акредитације за три лабораторије за испитивање и једну лабораторију за еталонирање, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације и укидању акредитације.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- ДОО ГОАЛ, за трговину, посредовање и услуге, Зрењанин;

- Привредно друштво за производњу, изградњу и ремонт електроенергетских објеката „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ ДОО Краљево, Лабораторија за испитивање;

- PHARMANOVA DOO друштво за производњу фармацеутских производа Обреновац, Сектор контроле квалитета;

и лабораторији за еталонирање:

- Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге БИРОТЕХНА ДОО, Лабораторија за еталонирање, Смедерево.

Донета је одлука о укидању акредитације за лабораторију за испитивање:

- „НИС АД Нови Сад, Огранак НИС ПЕТРОЛ за прераду и промет нафте и деривата нафте, ОД Рафинерија нафте Нови Сад, Одржавање, Лабораторија за испитивање Нови Сад“.