Navigation

New accreditations granted in November 2011

Current events

In November 2011, the Accreditation Body of Serbia made decisions on accreditation for three testing laboratories and one calibration laboratory, and a series of decisions on accreditation maintenance, renewal, extension, reduction, suspension and withdrawal.

Accreditation was granted to the following testing laboratories:

- DOO GOAL (limited liability company), za trgovinu, posredovanje i usluge, Zrenjanin;

- Privredno društvo za proizvodnju, izgradnju i remont elektroenergetskih objekata „ELEKTROMONTAŽA“ DOO (limited liability company) Kraljevo, Laboratorija za ispitivanje;

- PHARMANOVA DOO (limited liability company) društvo za proizvodnju farmaceutskih proizvoda Obrenovac, Sektor kontrole kvaliteta;

and to the following calibration laboratory:

- Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge BIROTEHNA DOO (limited liability company), Laboratorija za etaloniranje, Smederevo.

A decision was made to withdraw accreditation of the following testing laboratory:

- NIS AD Novi Sad, Ogranak NIS PETROL za preradu i promet nafte i derivata nafte, OD Rafinerija nafte Novi Sad, Održavanje, Laboratorija za ispitivanje Novi Sad.