Навигација

Приказивања опсега мерења у области испитивања грађевинских материјала

Обавештења

Радна група Акредитационог тела Србије формирана у циљу доношења става у вези исказивања опсега мерења у области испитивања грађевинских материјала донела је следећи закључак:

- у случају када је стандардном методом испитивања дефинисан опсег мерења, а лабораторија је у стању да га испуни, опсег мерења се не исказује у обиму акредитације;

- у случају када је стандардном методом испитивања дефинисан опсег мерења, а лабораторија није у стању да га у потпуности испуни, опсег мерења се обавезно исказује у складу са могућношћу лабораторије;
- за физичке величине које представљају резултат директног мерења опсег мерења се обевезно исказује (на пример: маса, сила (опсег пресе адекватан за то испитивање), дужина, температура (нпр. код асфалта), притисак).