Навигација

Нове акредитације у месецу октобру 2012. године

Актуелности

Током октобра месеца 2012. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање, једну лабораторију за еталонирање и једно контролно тело, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације и укидању акредитације.  

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- Јавно предузеће Нуклеарни објекти Србије, Београд

лабораторији за еталонирање:

- ТЕРМОТЕХНА ШУШИЋ, Лабораторија за еталонирање, Чачак

и контролном телу:


- РТБ Бор-група, Топионица и рафинација бакра Бор, Друштво са ограниченом одговорношћу, Лабораторија за контролисање водомера, Бор.


Акредитација је укинута лабораторијама за испитивање

- M.А.Ч. ДОНДОН доо Београд Београд-Нови Београд
и 
- ДП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ, Контролно тело, Лабораторија Вршац.


Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.