Навигација

9. јун - Међународни дан акредитације

Дан акредитације

9. јуна 2013. године обележава се Међународни дан акредитације на глобалном нивоу, као датум који су заједнички установили Међународни акредитациони форум (International Accreditation Forum - IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), како би јавност била боље информисана о значају акредитације.

Такође, ове године обележава се 15 година рада Акредитационог тела Србије (основаног 1998. године као Југословенско акредитационо тело - ЈУАТ), док је Статутом Акредитационог тела Србије установљен Дан акредитације у Републици Србији који се прославља 28. јуна.

Овогодишња тема Међународног дана акредитације гласи „Акредитација олакшава укључивање у међународне трговинске токове“. Одабир теме потврђује стратешке циљеве ILAC-а и IAF-а који тако постају стратешки циљеви свих акредитационих тела и великог броја лабораторија, контролних и сертификационих тела.

Као и претходних година, овај дан ће се славити широм света како би се указало на значај акредитације.

Заједничка изјава председавајућих ILAC-а и IAF-а

Акредитација олакшава укључивање у међународне трговинске токове


Прослава Међународног дана акредитације ће се одржати 9. јуна 2013. године, а ове године нагласак је на значају улоге акредитације када је реч о међународној трговини како на националном тако и на светском нивоу.


Данас глобализација подразумева да већина нас користи и ослања се на велики број разноврсних производа у услуга који долазе из иностранства. Међународна трговина чини значајан удео бруто домаћег производа у већини земаља — најновији подаци Светске трговинске организације (за 2011. годину) показују да вредност светске трговине износи 18,2 билиона долара, док је у области услуга остварен профит од 4,1 билиона долара.


У исто време, у свим земљама и тржишним секторима је дошло до повећања броја добровољних и обавезних техничких прописа, стандарда, процедура испитивања, контролисања и сертификације. Заправо, они се примењују како би било могуће задовољити законске услове, везане за квалитет и безбедност роба и услуга, будући да потрошачи, предузећа, законодавци и друге организације захтевају задовољење ових услова без обзира из које земље производи и услуге долазили.


Од суштинског је значаја, не само за појединце и организације, него и за економску стабилност како појединачних држава тако и свих држава света, да производи и услуге могу да се пласирају и ван државних граница чиме би се задовољиле потребе на глобалном нивоу, а не би се стварао непотребан ризик по здравље и безбедност људи и животне средине.


Међутим, у време економске кризе веома је важно да исти прописи и стандарди, који се могу разликовати од земље до земље, не доводе до повећања трошкова, односно да не оптерећују додатно предузећа и не доводе до стварања техничких баријера које спречавају улаз на тржишта других земаља или извоз у друге земље.


Акредитација помаже предузећима не само да ускладе свој рад са прописима и стандардима на ефикасан начин, већ и да повећају степен конкурентности и прошире се на нова тржишта, укључујући и она на другим континентима.


Будући да акредитација штити јавни интерес у свим тржишним секторима, њоме се утврђује и техничка компетентност, поузданост и исправност рада тела за оцењивање усаглашености и проверава усаглашеност са захтевима стандарда и прописима путем испитивања, верификације, контролисања и еталонирања. Стога се, на транспарентан и непристрасан начин, спроводи оцењивање у складу са међународно признатим стандардима и другим захтевима.


Акредитоване организације, које спроводе оцењивање усаглашености, или организације,  које користе услуге акредитованих организација, могу да докажу да своје послове обављају у складу са међународним стандардима на основу чега се разликују од конкуренције. Заправо, повећање броја организација како у државном тако и у приватном сектору указује на чињеницу да ова два сектора захтевају да акредитовано испитивање, контролисање и сертификација буде предуслов за учешће на тендерима и потписивање уговора.


Такође, акредитацију признају све економије света, она ствара могућности пословања како на светском тако и на домаћем тржишту.


Главни циљ IAF-а и ILAC-а је потписивање мултилатералних споразума са акредитационим телима на основу међусобног оцењивања и признавања система акредитације. На основу ових споразума лакше се прихватају производи и услуге ван државних граница будући да нема потребе за спровођењем додатних испитивања, контролисања или сертификације у земљама на чије тржиште се они пласирају. На овај начин се смањују захтеви државне администрације и трошкови предузећа, а повећава се степен ефикасности рада предузећа.


Акредитација заправо двојако помаже националним економијама – предузећа могу да се прошире на страна тржишта, а стиче се и поверење у производе увезене из других земаља.


Мултилатерални споразуми су такође потврда владама и законодавцима међународног признања чиме се доказује усаглашеност са стандардима и другим захтевима. Стицањем поверења у поступак оцењивања усаглашености, чему доприноси акредитација, и применом стандарда предузећа су у обавези да испуне само захтеве мањег броја прописа што заправо значи да троше мање времена на административне захтеве.


Главни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари ће се дешавати упоредо са прославом Међународног дана акредитације у преко 90 земаља како би јавност била упозната са значајем акредитације када је реч о глобалној трговини. Уколико желите да сазнате нешто више, молимо вас да контактирате своје акредитационо тело.

Pete Unger и Rаndy Dougherty, председавајући ILAC-а и IAF-а

Све детаљније информације потражите на http://www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_Day_2013/272, a брошуру, израђену у част прославе Међународног дана акредитације 2013, можете преузети на http://www.compad.com.au/cms/iafnu/workstation/upFiles/WAD_Brochure_Med_Res.pdf


Такође, можете преузети промотивни филм на тему „Међународни дан акредитације“ (са преводом на српски језик) http://www.youtube.com/watch?v=rN9M7aJ85LU.