Навигација

Основано Удружење акредитованих ТОУ

Актуелности

Велика нам је част да најавимо да је у оквиру Привредне коморе Србије (ПКС) формирано Удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) захваљујући ангажовању руководилаца и стручњака акредитованих ТОУ, а уз помоћ и подршку ПКС-а. Одбор новог Удружења имаће 26 чланова, а оквир за формирање Удружења дефинисан је у складу са потребама и захтевима чланица будући да су га креирали њихови представници. Удружење је основано у складу са Статутом ПКС-а и сходно томе биће формирани и његови органи.


Акредитована ТОУ представљају значајан чинилац у развоју инфраструктуре квалитета у Србији. Инфраструктура квалитета у процесу глобализације међународне економије развија свест потрошача, даје суштински допринос економском и социјалном развоју земље, пласирању безбедних производа и утиче на иновације и конкурентност. Стога је важно да и сâма акредитована ТОУ буду међународно конкурентна, да запошљавају компетентне стручњаке чија су знања и вештине међународно признати и који се стално унапређују.


ПКС је институција која је успела да окупи све који се баве оцењивањем усаглашености, јер акредитована тела за оцењивање усаглашености представљају једну од важних карика инфраструктуре квалитета у функцији управљања безбедношћу, сигурношћу и квалитетом производа који се стављају у промет на тржишту Србије, односно који су намењени извозу.


После вишегодишњих покушаја реализована је иницијатива да се окупе заинтересована ТОУ како би размењивали искуства у примени нових међународних правила у области метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања усаглашености са циљем омогућавања слободног кретања роба и уклањања техничких препрека у трговини на глобалном тржишту. Стога је сврха формирања Удружења да се омогући акредитованим ТОУ да јединствено реагују, идентификују узроке проблема и предлажу мере у критичним ситуацијама и да учествују у креирању развојне политике у многим областима. Дакле, само уједињена ТОУ могу остварити интеграцију у међународна струковна удружења у циљу јачања поверења и унапређења, поузданости и компетентности.


За више информација посетите http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=7832.