Навигација

Одржана радионица „Exchange of experience of lead assessors (ISO/IEC 17025)“

Обавештења

У периоду од 16. до 17. октобра 2013. године у Београду је одржана радионица под називом „Exchange of experience of lead assessors (ISO/IEC 17025)“ у организацији Акредитационог тела Србије (АТС) у оквиру PTB пројекта „Promotion of regional cooperation in South Eastern Europe in the field of Quality Infrastructure”.


Основни циљ радионице је био размена искуства међу водећим оцењивачима у вези примене, тумачења и начина оцењивања захтева стандарда ISO/IEC 17025, Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.


Радионица је обухватила решавање следећих ситуација:

  • припрема тима за оцењивање, одређивање броја оцењивач дана и израда плана оцењивања;
  • оцењивање компетентности целокупног особља укљученог у поступак испитивања, као и оцењивање записа о особљу;
  • управљање корективним и превентивним мерама;
  • садржај извештаја о испитивању / уверења о еталонирању, као и управљање истим;
  • коришћење резултата еталонирања.

Радионици су, поред представника АТС-а, присуствовали и представници Акредитационог тијела Црне Горе (АТЦГ), Института за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА), Хрватске акредитацијске агенције (НАА) и Акредитационог тела Албаније (DA).


Учесници радионице