Навигација

Јавни позив за пријаву кандидата за нове чланове Секторских комитета

Обавештења

Због утврђене потребе за проширењем састава појединих секторских комитета за потребе одлучивања о акредитацији Акредитационо тело Србије обнавља

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву кандидата за именовање нових чланова секторских комитета и то за:

- Секторски комитет бр. 1 за лабораторије за испитивање опремe под притиском, моторних возила, металних материјала, заштитних средстава и опреме, испитивања без разарања (ИБР), испитивања у области хидраулике и термотехнике – 2 чланa (испитивања опреме под притиском; ИБР);

- Секторски комитет бр. 3 за лабораторије за испитивање узорака животне средине: ваздуха, воде, земљишта, отпада – 1 члан (испитивања ваздуха);

- Секторски комитет бр. 7 за медицинске лабораторије – 2 члана (биохемијска и микробиолошка испитивања);

- Секторски комитет бр. 8 за лабораторије за еталонирање – 2 члана (температура/влажност; запремина);

- Секторски комитет бр. 9 за контролна тела – 4 члана (опрема под притиском - 1, мерила - 2, пољопривреда - 1);

Критеријуми за именовање чланова секторских комитета су:

- висока стручна спрема;

- најмање четири године радног искуства и квалификације за област акредитације, односно оцењивања усаглашености (познавање националних и међународних стандарда и регулативе у вези послова акредитације и оцењивања усаглашености).

Чланови секторских комитета бирају се из редова представника:

- факултета и института;

- акредитованих тела за оцењивање усаглашености;

- техничких оцењивача и техничких експерата из Регистра оцењивача и техничких експерата Акредитационог тела Србије;

- државне управе (министарстава, агенција, јавне управе које имају надлежност за послове у вези са акредитацијом, стандардизацијом, метрологијом и оцењивањем усаглашености);

- привредних друштава, комора и сл.

Кандидати, који задовољавају критеријуме за именовање чланова секторских комитета треба да, до 15. јула 2014. године, поднесу Акредитационом телу Србије пријаве са радном биографијом и листом референци стручних радова, професионалних резултата и слично, на адресу: Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд, са назнаком за који се секторски комитет пријављују.