Навигација

Одржана обука из области органске производње

Актуелности

У Берлину је у периоду од 19. до 20. јуна 2014. године организована обука у организацији Немачког акредитационог тела (DaккS) под називом „DAkkS Assessor Training „Part E” For assessors for the scope organic production according to EN 45011/ISO-Guide 65 and ISO/IEC-Guide 17065 Effective accreditation: Towards organic integrity!“ на којој су учествовали представници појединих акредитационих тела чланица ЕА (Немачке, Италије, Велике Британије, Ирске, Швајцарске, Шведске, Пољске, Словачке, Румуније, Турске, Македоније и Републике Србије), Европске комисије (DG AGRI и DG SANCO) и IOAS-а.

Главне теме обуке су обухватиле следеће:

- добра пракса и места за даља побољшања у Извештајима о оцењивању сертификационих тела из „трећих земаља“ (у области органске производње то значи свака земља ван ЕУ);

- разматрање питања која се односе на решења која доприносе интегритету органске производње;

- презентација приступа приликом надзора од стране DG SANCO;

- презентација искустава у досадашњој примени смернице ЕА 3/12М - EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification.

Током обуке учесници су размењивали искуства стечена током оцењивања сертификационих тела, која реализују оцену усаглашености органске производње по европским прописима у „трећим земљама“, као и искуства и очекивања од стране представника Европске комисије са нарочитим освртом на уочене проблеме у пракси. Током рада у групама су уједначавани ставови по питању приступа оцењивача акредитационих тела током оцењивања сертификационих тела.


Учесници обуке