Навигација

„Развој и одрживост инфраструктуре испитивања у Републици Србији“

Актуелности

Округли сто на тему „Развој и одрживост инфраструктуре испитивања у Републици Србији“ одржан је 9. јуна 2014. године у Андревљу, Фрушка Гора, у организацији Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију (BSC).

Учесници округлог стола су били представници акредитованих лабораторија, Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Акредитационог тела Србије (АТС).

Након кратког уводног излагања Марије Вујаковић, директора BSC-a, представник ДМДМ-а, Борис Лаштро, и представник АТС-а, Јелена Стојановић, су укратко представили рад Дирекције за мере и драгоцене метале и Акредитационог тела Србије, као и улогу и значај истих у одржавању система квалитета у Србији са аспекта испитивања/еталонирања. Након излагања уследила је дискусија око најважнијих питања у области испитивања и еталонирања са аспекта система квалитета и усаглашавања са европским законодавством и међународним стандардима. Представници акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) су покренули низ питања која се односе на подизање свести крајњих корисника услуга о значају успостављања система квалитета. Такође је закључено да би било сврсисходно да се образују струковна удружења која ће представљати спону између ресорних министарстава и акредитованих ТОУ, а која би могла да представе и укажу на значај и неопходност успостављања система квалитета у Републици Србији у свим областима испитивања. Дискусија, која се одвијала на округлом столу, је имала за циљ дефинисање тренутних проблема у појединим областима испитивања (нпр. у области грађевинарства, усвајање нових директива и сл.) како би се организовали семинари и скупови са тачно дефинисаним темама.