Навигација

АТС потписао нове споразуме о сарадњи у области акредитације

Актуелности

Милица Лукешевић, в.д. директора Акредитационог тела Србије (АТС), и Јасна Стојановић, помоћник директора АТС-а за међународну сарадњу, су присуствовале 34. заседању Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (EA GA) које је одржано 19. и 20. новембра 2014. године у Хагу, Холандија, када је потписан споразум о сарадњи у области акредитације између АТС-а и Словачког акредитационог тела (SNAS). Споразум је у име АТС-а потписала Милица Лукешевић, док је Martin Senčák, директор SNAS-а, потписао споразум у име SNAS-а.


Милица Лукешевић (АТС) и Martin Senčák (SNAS)

АТС је такође потписао споразум о сарадњи у области акредитације са Словеначким акредитационим телом (SA). Свечано потписивање је реализовано током прославе Дана акредитације у Републици Словенији које је одржано 3. децембра 2014. године у Брду при Крању. Споразум је у име АТС-а потписала Милица Лукешевић, док је др Боштјан Годец, директор SA, потписао споразум у име SA.


др Боштјан Годец (SA) и Милица Лукешевић (АТС)
 

Потписивање ових споразума о сарадњи у области акредитације је формална потврда дугогодишње сарадње између АТС-a и наведених акредитационих тела.

Циљ овог споразума је обезбеђивање сталне сарадње између акредитационих тела ради хармонизације процеса акредитације у региону, а уз активно учешће акредитационих тела у развоју и унапређењу процеса акредитације у предметним државама.