Навигација

Одржана 3. седница Управног одбора АТС-а

Актуелности

Управни одбор Акредитационог тела Србије је на својој 3. седници, одржаној  12. јануара 2015. године, а на основу члана 16. став (1) тачка 2) Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије, донео Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2015. годину.

Потребна средства за рад Акредитационог тела Србије на годишњем нивоу утврђују се годишњим програмом рада Акредитационог тела Србије. Средства за рад Акредитационог тела Србије се обезбеђују наплатом трошкова акредитације и из буџета Републике Србије. Након усвајања од стране Управног одбора, а сходно оснивачком акту, Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије је, преко ресорног Министарства, упућен оснивачу ради давања сагласности.

Садржај Финансијског плана Акредитационог тела Србије за 2015. годину је израђен сходно Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 142/2014) у којем се укупни расходи и издаци Републике Србије распоређују по корисницима и програмима.