Навигација

Представници АТС-а посетили ИАРМ

Сарадња

У периоду од 28. до 30. јануара 2015. године представници Акредитационог тела Србије (АТС) посетили су Институт за акредитацију Републике Македоније (ИАРМ) у складу са Споразумом о сарадњи у области акредитације који је са ИАРМ-ом први пут потписан 2005. године, односно обновљен 2008. године. Овај Споразум има за циљ обезбеђивање сталне сарадње ради хармонизације процеса акредитације уз активно учешће акредитационих тела у развоју и унапређењу процеса акредитације у обе државе.

Током посете су разматрана питања од заједничког интереса за развој система акредитације у обе државе, а узимајући у обзир поштовање принципа и норми које су усвојиле европске и међународне организације за акредитацију (ЕА, ILAC и IAF). Такође је потврђено да ће досадашња сарадња бити настављена кроз активности заједничког организовања семинара и конференција, узајамног обучавања кадрова, размене оцењивача и техничких експерата и заједничког учествовања организација у међулабораторијским поређењима и ПТ програмима.

Састанку су испред АТС-а присуствовале Милица Лукешевић, в.д. директора АТС-а, и Бојана Јовић, стручни сарадник за правне послове.