Навигација

Обука: тумачење захтева нове верзије стандaрда SRPS EN ISO 15189:2014

Најаве догађаја

Институт за стандардизацију Србије први пут организује курс посвећен тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија.

Курс је намењен руководству акредитованих медицинских лабораторија (према SRPS EN ISO 15189:2008) и медицинских лабораторија, које уводе систем менаџмента квалитетом према стандарду SRPS EN ISO 15189:2014, или запосленима у лабораторији који су укључени у његову имплементацију, одржавање и стално побољшавање, представницима руководства за квалитет, руководиоцима лабораторија, као и интерним проверавачима.

Учесници ће имати прилику да, уз конкретне примере за испуњење најбитнијих захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 у форми групних вежби, практично примене стечено знање.

Предавачи су искусни експерти у области акредитације медицинских лабораторија и чланови Комисије за стандарде и сродне документе (KS Z212, Медицинска средства за дијагностику in vitro).

Накнада за учешће на курсу износи 12.350,00 динара и укључује: материјал за курс, стандард SRPS EN ISO 15189:2014 (sr), потврду о похађању и освежење за време паузе.

Рок за пријаву је 19. мај 2015. године.

За више информација посетите: http://www.iss.rs/rs