Навигација

Обележен Дан акредитације у Републици Србији

Дан акредитације

Јуче је у просторијама Регионалне привредне коморе Ниш одржан скуп поводом прославе Дана акредитације у Републици Србији (28. јун) који је установљен по дану када је 2000. године АТС доделио прву акредитацију. АТС је организовао овај скуп у сарадњи са Привредном комором Србије (Удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености, ПКС) и Регионалном привредном комором Ниш будући да је први сертификат о акредитацији додељен предузећу из Ниша - Акционарском друштву за испитивање квалитета „Квалитет“.

Љубиша Димитријевић, ПКС, мр Јелена Поповић, МП, Владимир Вукашиновић, „Квалитет“ Ниш, Милица Лукешевић, АТС

Скуп је отворила мр Јелена Поповић, помоћник министра, Министарство привреде (Сектор за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту) која је том приликом истакла значај умрежавања свих учесника инфраструктуре квалитета, а првенствено тела за оцењивање усаглашености. Милица Лукешевић, в.д. директора АТС-а, је истакла колико су овакви скупови важни за развој наше привреде будући да омогућавају учесницима да се упознају са улогом и значајем акредитације за привредни развој и унапређење пословних потенцијала. Љубиша Димитријевић, извршни директор Привредне коморе Србије и секретар Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености, се овом приликом захвалио в.д. директору АТС-а, Милици Лукешевић, на успешној сарадњи када је и уручена повеља АТС-у поводом 15 година успешног пословања.


Љубиша Димитријевић, ПКС, и Милица Лукешевић, АТС

Прву презентацију под називом „Рад, структура и положај АТС-а у Републици Србији, Европи и свету 15 година после прве акредитације“ је одржао Радивоје Николичић, помоћник директора за развој и квалитет. Он је том приликом објаснио значај и елементе инфраструктуре квалитета у Републици Србији и међународним оквирима, али и поступак акредитације. Ово је била прилика и да се осврнемо на историјат АТС-а (укључујући и ЈУАТ/АТСЦГ) и његов статус у међународним организацијама за акредитацију (EA, ILAC, IAF). Такође су наведене планиране активности АТС-а за 2015. годину, а најважнији циљ АТС-а за 2015. годину је успешно одржавање потписаних мултилатералних споразума (ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA), али и даље унапређење сарадње са свим републичким министарствима и другим заинтересованим странама, континуално унапређење система акредитације, као и даљи развој акредитације у новим областима.

Владимир Вукашиновић, директор Акционарског друштва за испитивање квалитета „Квалитет“, је одржао предавање на тему „Значај акредитације за унапређење пословних могућности“ током којег се осврнуо на користи које је акредитација донела овом предузећу које има 9 акредитованих лабораторија (област електромагнетске компатибилности (EMC), испитивање безбедности уређаја (LVD), испитивање алата (MD) и испитивање гасних уређаја) и како је акредитација, коју је доделио АТС, омогућила овом предузећу да унапреди свој начин рада и положај на тржишту. Истакао је да је симбол акредитације, за чије коришћење АТС даје право акредитованим телима за оцењивање усаглашености да означе свој статус акредитације и који она користе у својим извештајима и сертификатима, гаранција извозницима, који пласирају производе на иностраном тржишту, будући да је АТС потписник мултилатералних споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације. Акционарско друштво за испитивање квалитета „Квалитет“ сарађује и са другим акредитованим телима за оцењивање усаглашености што им такође омогућава да се развијају и стално раде на себи.

Након првог дела скупа одржан је округли сто на тему „Улога и значај акредитације за привредни развој“ током којег су привредници и акредитована тела за оцењивање усаглашености са територије РПК Ниш имали прилику да поставе питања која се односе на њихов свакодневни рад и развој њихових пословних могућности, али је и истакнуто да су АТС-у потребни стручњаци из привреде који поседују одговарајућу компетентност и радно искуство. Током округлог стола је истакнута потреба да све институције инфраструктуре квалитета наставе са унапређењем међусобне сарадње будући да и акредитована тела за оцењивање усаглашености морају да сарађују са овим институцијама.


Учесници скупа

Овом приликом је в.д. директора АТС-а, Милица Лукешевић, уручила захвалницу Владимиру Вукашиновићу, директору Акционарског друштва за испитивање квалитета „Квалитет“, за успешну сарадњу и допринос развоју система акредитације у Републици Србији.


Владимир Вукашиновић, „Квалитет“ Ниш, и Милица Лукешевић, АТС

Након скупа представници АТС-а, ПКС-а, Дирекције за мере и драгоцене метале, Института за стандардизацију Србије и чланови Одбора Удружења акредитованих тела за оцењивање усаглашености су, током кратке посете, обишли лабораторије Акционарског друштва за испитивање квалитета „Квалитет“.


Посета лабораторијама Акционарског друштва за испитивање квалитета „Квалитет“

За додатне информације молимо вас посетите:

http://ntv.rs/15-godina-rada-akreditacionog-tela-srbije/
http://www.belami.rs/obelezen-dan-akreditacije/