Навигација

Позитивна оцена ЕУ о систему акредитације у Србији за 2015. годину

Међународне активности

У извештају Европске комисије „Serbia 2015 Progress Report“, објављеном 10. новембра 2015. године у Бриселу, је поново позитивно оцењен систем акредитације у Републици Србији. У делу извештаја, посвећеном европским стандардима, а који се односи на унутрашње тржиште и слободно кретање роба у Србији (5.1 Chapter 1: Free Movement of Goods), анализиране су следеће секторске области: стандардизација, акредитација, метрологија и надзор на тржишту.

Извештај Европске комисије се бави анализом законодавства, административних капацитета, секторских стратегија и политика Републике Србије, као и развојем тржишта у односу на правне тековине ЕУ (Аcquis), а у складу са Уговором о стабилизацији и придруживању и примарним циљевима које треба остварити приликом придруживања ЕУ.

У извештају је оцењено да је у области оцењивања усаглашености и акредитације дошло до напретка узимајући у обзир да је Акредитационо тело Србије (АТС) потписало са Међународним форумом за акредитацију (IAF) нови мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру IAF-а (IAF MLA) који сада, поред области сертификације производа, укључује и област сертификације система менаџмента. Поново је закључено да је потребно унапредити капацитете АТС-а кроз повећање броја запослених.