Навигација

Допуна обавештења о преласку на SRPS ISO 9001:2015, односно SRPS ISO 14001:2015

Обавештења

Акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента квалитетом и за сертификацију управљања заштитом животне средине, захтев за за прелазак на сертификацију према SRPS ISO 9001:2015, односно SRPS ISO 14001:2015, подносе у виду пријаве за проширење обима акредитације будући да поступак за прелаз на нове стандарде обухвата минимално преглед достављене документације, једно осведочење и оцењивање на лицу места, као и да ''преласком на нове стандарде'' акредитована сертификациона тела за системе менаџмента до 14. септембра 2018. године задржавају у акредитованом обиму и сертификацију према SRPS ISO 9001:2008, односно SRPS ISO 14001:2005.