Навигација

Нове акредитације у октобру 2016. године

Актуелности

Током октобра месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације за два тела, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- ИНСА АД БЕОГРАД, Сектор лабораторија, Лабораторија за испитивањe, Београд-Земун,  Тршћанска 21

и контролном телу:

- APAVE VerchTech d.o.o.,  Београд, Панчевачки пут 83.

Укинута је акредитација лабораторији на сопствени захтев:

- Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Институт, Лабораторија за испитивање заштитне електроизолационе опреме за рад у електроенергетским постројењима, Нови Сад, Школска 1.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.