Навигација

Одржана 8. седница Управног одбора АТС-а и заједничка седница Управног одбора, Надзорног одбора и Савета за акредитацију

Актуелности

21. децембра 2017. године у просторијама Акредитационог тела Србије одржана је 8. седница Управног одбора Акредитационог тела Србије, којој је поред председника Управног одбора Акредитационог тела Србије, господина Недељка Пантића и осталих чланова Управног одбора Акредитационог тела Србије присуствовао и в.д. директора Акредитационог тела Србије, проф. др Ацо Јанићијевић, а на којој је донет Програм рада са финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2018. годину.

Након завршене дискусије по питању свих тачака усвојеног дневног реда, председник Управног одбора Акредитационог тела Србије, господин Недељко Пантић, је позвао све присутне да присуствују заједничкој седници Управног одбора, Надзорног одбора и Савета за акредитацију.

На заједничкој седници, сви присутни су упознати о резултатима колегијалног оцењивања Акредитационог тела Србије од стране Европске организације за акредитацију - ЕА, као и о плановима и циљевима развоја Акредитационог тела Србије током 2018. године и у наредном периоду.

Након овога присутни су разматрали Анализу односа Акредитационог тела Србије са повезаним телима, а упознати су и са предлозима корективних мера од стране тима оцењивача Европске организације за акредитацију - ЕА у вези мера које се односе на рад Савета за акредитацију, нових издања стандарда ISO/IEC 17011 и ISO/IEC 17025.

Присутни су информисани и о одржаном заједничком годишњем састанку IAF-a и ILAC-a током 2017. године, као и о одржаном 40. заседању Генералне скупштине Европске организације за акредитацију - ЕА, након чега је Савет за акредитацију донео закључак о прихватању достављених материјала, с обзиром на то да се он као стручно и саветодавно тело о истим изјашњава у складу са Законом о акредитацији, Оснивачким актом и Статутом Акредитационог тела Србије.

Председавајући Управног одбора АТС-а Недељко Пантић и чланови УО Андрија Јокић, мр Сњежана Пуповац, Милош Петровић и Милош Никић и в.д. директора АТС-а, проф. др Ацо Јанићијевић

 

Заједничка седница чланова Управног одбора, Надзорног одбора и Савета за акредитацију