Навигација

Нове акредитације у априлу 2018. године

Обавештења

Током априла 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

1. Заштита на раду и заштита животне средине Београд ДОО Београд, Дескашева 7, Београд

број предмета: 2-03-284, акредитациони број: 06-193

2. ЦЕНТАР ЗА КВАЛИТЕТ ДОО Месарци, Владимирци-Месарци, Месарци бб

број предмета: 2-04-055, акредитациони број: 04-028

Акредитација је укинута следећим ТОУ:

1. ВАТРООПРЕМА ДОО БЕОГРАД, Лабораторија за испитивање, Београд, Мис Ирбијеве 56, број предмета: 2-01-443, акредитациони број: 01-384 на сопствени захтев ТОУ,

2. ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА ДОО БЕОГРАД, Лабораторија за испитивање, Београд, Кумодрашка 178, број предмета: 2-01-392, акредитациони број: 01-347 на сопствени захтев ТОУ,

3. VAGA LEGAL DOO Београд, Табановачка 5, број предмета: 2-03-097, акредитациони број: 06-060

4. РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ДОО Ужице, Лабораторија за испитивање дозе јонизујућег зрачења, Ужице, Радничка 11, број предмета: 2-01-491, акредитациони број: 01-434 на сопствени захтев ТОУ.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.