Навигација

Контролна листа за оцењивање у сврху преласка на нову верзију стандарда ISO/IEC 17025

Обавештења

У складу са Планом преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2017, а поштујући сопствене планове за усклађивање према новој верзији стандарда, лабораторија је у обавези да идентификује промене које је неопходно да спроведе у циљу усаглашавања са захтевима новог стандарда, утврди утицај свих промена на свој систем/е менаџмента, спроведе потребне измене и детаљне податке/информације о томе наведе у Контролној листи за оцењивање лабораторија за испитивање/еталонирање, АТС-ПР12-О10ПР.


Попуњену Контролну листу неопходно је доставити  најкасније месец дана пре оцењивања на лицу места у електронској форми.


Поред попуњене Листе, а за потребе оцењивања у сврху преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2017, доставља се и документација која доказује испуњеност измењених и/или нових захтева стандарда.


Контролна листа је доступна овде.