Навигација

Нове акредитације у августу 2018. године

Обавештења

Током августа 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

Контролно тело:

1. "Добровољно ватрогасно друштво Звездара", Булевар Краља Александра 259, Београд

акредитациони број: 06-197, тип Ц

Сертификационо тело за сертификацију производа:

1. ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ, Центар за пружање услуга, сервиса и пакете производа, Сертификационо тело за услуге приватног обезбеђења, Београд

    акредитациони број: 04-029

Акредитација је укинута следећим ТОУ, на сопствени захтев:

Лабораторија за испитивање:

1. IN FOOD LAB DOO Пожега, Николе Пашића бб, Пожега

акредитациони број: 01-456

Контролно тело:

1. MASTER OPITUS DOO BEOGRAD, Београд, Витановачка 44б

акредитациони број: 06-096, тип Ц

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености