Навигација

Одржан 40. састанак EA MАС комитета у Будимпешта

Међународне активности

На 40. састанку EA MAС комитета одржаног од 3-4. октобра 2018. године у Будимпешти (Мађарска) донете су следеће одлуке:

 

 

BSCA (Белорусија) - потписник EA BLAспоразума за следеће области: испитивање, еталонирање, сертификације производа, сертификације система менаџмента, сертификације особа.
BAS (Бугарска) - продужен статус потписника EA MLA споразума за следеће области: испитивање укључујући медицинска испитивања, еталонирање, контролисање, сертификације производа, сертификације система менаџмента, сертификације особа и GHG.
CYS-CYSAB (Кипар) - продужен статус потписника EA-MLA споразума за следеће области: испитивање укључујући медицинска испитивања, еталонирање, контролисање.

LATAK (Летонија) - продужен статус потписника EA MLA споразума за следеће области: испитивање укључујући медицинска испитивања, еталонирање, контролисање, сертификације производа, сертификације система менаџмента, сертификације особа и GHG.
IARM (Мађарска)продужен статус потписника EA MLA споразума за следеће области: испитивање укључујући медицинска испитивања, еталонирање, контролисање, сертификације производа и проширује се споразум за обаласт сертификације система менаџмента.

RvA (Холандија) - продужава статус потписника EA MLA споразума за следеће области: испитивање укључујући медицинска испитивања, еталонирање, контролисање, сертификације производа, сертификације система менаџмента, сертификације особа и GHG.

RvA и UKAS су прва два потписника EA MLA споразума који су успешно завршили оцењивање у сврху проширења области њихових споразума на област произвођача референтних материјала.

Остала питања која су разматрана на састанку:

Оцењивања ЕА у (трећим) земљама у којима су присутни безбедносни проблеми: MAC је подржао предлог председавајућег да се од EA GA затражи одобравање новог радног задатка у циљу измене EA-2/02 како би се у овај документ додале одредбе које се тичу одговорности EA и домаћих акредитационих тела према оцењивачима EA који спроводе оцењивања у (трећим) земљама у којима су присутни безбедносни проблеми.

Измена ToR MAC-a: одобрен је измењени ToR који ће бити представљен на следећој седници EA GA. Измена се односи на одредбе везане за чланове са правом гласа и обавезе МАС-а, као и критеријуме за чланове МАС Management групе.

Састанку су испред АТС-а присуствовали проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за квалитет и развој.

За више информација погледајте следећи линк .