Навигација

Одржане седнице органа и тела АТС-а

Актуелности

У четвртак 13. децембра 2018. године одржана је 13. седница Управног одбора АТС-а на којој су, између осталог, донете следеће одлуке:

- донета је одлука о допуни Пословника о раду Управног одбора АТС на начин да се Управном одбору за седницу на којој се усваја финансијски извештај обавезно доставља и радни материјал за усвајање годишњег извештаја о раду АТС,

- донет је Програм рада са финансијским планом за 2019. годину,

- дата је сагласност на потписани Закључак са Институтом за акредитовање Босне и Херцеговине (ВАТА) и потписани Споразум о сарадњи са Румунским акредитационом телом (RENAR),

- примљена је информација о додели акредитације Дирекцији за националне референтне лабораторије, што је прва акредитација према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Истог дана одржана је и заједничка седница Управног одбора, Надзорног одбора и Савета за акредитацију АТС-а на којој је:

- поднета информација о спроведеним активностима АТС-а у 2018. години и о планираним активностима за 2019. годину, 

- поднета информација о међународним скуповима (ILAC, IAF, EA) на којима је учествовао АТС и о обавезујућим одлукама међународних организација, о којима ће надлежни органи накнадно расправљати.


Атмосфера са заједничке седницеУправног одбора, Надзорног одбора и Савета за акредитацију