Навигација

Потписана заједничка декларација BIPM, OIML, ISO и ILAC-а о метролошкој следљивости

Међународне активности

Заједничка декларација BIPM (Међународна организација за тегове и мере), OIML (Међународна организација за законску метрологију), ISO (Међународна организацја за стандардизацију) и ILAC-а (Међународна организација за акредитацију лабораторија) о метролошкој следљивости ажурирана је и потписана 13. новембра 2018. године током заседања 26. састанка CGPM-а (Генерална конференција за тегове и мере), одржаног у Версају.

Заједничку декларацију можете погледати овде https://ilac.org/?ddownload=122167 .

Декларација истиче значај метролошке следљивости и охрабрује чланове ових четири међународних организација, као и све оне друге кориснике којима је метролошка следљивост важна, да усвоје дате препоруке. А оне су такође, референциране у захтевима стандарда ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing (Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање).

Ова декларација је потписана од стране г-дина Martin-а Milton-а (у име BIPM-а), г-дина Stephen-а Patoray-а (у име OIML-а), г-ђе Merih Malmqvist Nilsson (у име ILAC-а), и г-дина Sergio-а Mujica-е (у име ISO-а) и заправо реафирмише Заједничку декларацију потписану 7. новембра 2011. године.