Навигација

Информација о примени SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018

Обавештења

         Институт за стандардизацију Србије (ИСС) објавио је крајем августа 2018. године стандард SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018, Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 10: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (Напомена: ISO/IEC TS 17021-10:2018 је објављен у марту 2018. године).
ЕА Генерална скупштина је на свом 42. заседању у новембру 2018. године, поступајући по препоруци Техничког комитета, усвојила ISO/IEC TS 17021-10:2018 као нормативни документ (Напомена: видети АТС-УП01, важећу верзију).
Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандардима две године од објаве ISO стандарда, што значи до краја марта 2020. године. Потребно је да акредитована сертификациона тела доставе АТС-у GAP анализу и план имплементације поменутог стандарда најкасније до 1. aприла 2019. године, као и спецификацију планираних измена докумената система менаџмента.
Примену захтева новог стандарда на локацији сертификационог тела, АТС ће оценити током редовних надзорних оцењивања или у поступку обнављања акредитације, а почев од 15. априла 2019. године.
Такође, АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према стандардима SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018 после 15. априла 2019. године.