Навигација

НОВЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ЈАНУАРУ 2019. ГОДИНЕ

Обавештења

У јануару 2019. године донете су следеће одлуке о додели акредитације за:

Контролна тела:

1. АНТИПЛАМ ДОО Београд, Београд, Бранка Момирова 21

акредитациони број: 06-213

2. „САВСКИ ВЕНАЦ“ ДОО Београд, Београд, Гаврила Принципа 8

акредитациони број: 06-214

3. DOO SPECTRA NOVI SAD, Нови Сад, Булевар цара Лазара 88

акредитациони број: 06-215

Такође, акредитација је укинута на сопствени захтев лабораторији за испитивање "CertLab.Co" ДОО Обреновац, Лабораторија CertLab (акредитациони број 01-111).

Детаљне информације о акредитованим телима за оцењивање усаглашености се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.