Навигација

Обавештење за заинтересоване стручњаке

Обавештења

АТС обавештава заинтересоване стручњаке да се указала потреба за ангажовањем:

А: оцењивача за потребе оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента (сертификација система менаџмента квалитетом, сертификација система менаџмента заштитом животне средине, сертификација система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, сертификација система менаџмента безбедношћу хране);

Б: водећих оцењивача за потребе оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа;

В: техничких експерата за потребе оцењивања лабораторија за еталонирање;

Г: техничких експерата за потребе оцењивања контролних и сертификационих тела.

Комплетне информације можете пронаћи на: https://www.ats.rs/node/1658.