Навигација

Нове акредитације у месецу марту 2019. године

Обавештења

У марту 2019. године донете су следеће одлуке о додели акредитације за:

Контролна тела:

1. ВАТРОЦЕНТАР ДОО Београд, Београд, Боривоја Стевановића 55, акредитациони број: 06-224;

2. "Добровољно ватрогасно друштво Врачар", Београд, Метохијска 42, локал 2, акредитациони број: 06-225;

3. АЛМАКС ДОО Београд, Београд, Господара Вучића 129, акредитациони број: 06-226;

4. ВАТРОСПРЕМ ПРОИЗВОДЊА ДОО Београд, Београд, Кумодрашка 178, акредитациони број: 06-227;

Лабораторије за испитивање:

1. ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА РУМА ДОО Рума, Сектор за лабораторијска испитивања, Рума, Железничка 12, акредитациони број: 01-474;

2. ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО Сремска Митровица, Служба пољопривредне лабораторије, Сремска Митровица, Светог Димитрија 22, акредитациони број: 01-475.

Акредитација је укинута следећим ТОУ, на сопствени захтев:

1. Институт за нуклеарне науке „Винча“ Београд, Михајла Петровића Аласа 12-14, акредитациони број: 06-012;

2. ПАНОС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД, Панос Лаб, Нови Сад - Каћ, Делфе Иванић 59, акредитациони број: 01-451;

3. ЕНОЛОШКА СТАНИЦА ВРШАЦ ДОО, Вршац, Хероја Пинкија 49, акредитациони број: 04-024.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.