Навигација

Нове акредитације у месецу јулу 2019. године

Обавештења

У јулу 2019. године донете су следеће одлуке о акредитацији:

Лабораторијa за испитивање:

1. ЈКП Београдски водовод и канализација Београд, Сектор за КУБВКС, Служба санитарне контроле воде, Београд-Макиш, Обреновачки пут бб, акредитациони број: 01-479
2. Безбедносно - информативна агенција, Институт безбедности, Оделење за технику, Лабораторија за тестирање заштитне опреме, Београд, Краљице Ане бб, акредитациони број: 01-480

Контролно тело:

1. ТЕХНОСЕРВИС НС 021 ДОО, Сремска Каменица, Фрушкогорски пут 38, акредитациони број: 06-251
2. ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО „ПОЖАРЕВАЦ“, Пожаревац, Партизанска 3, акредитациони број: 06-252
3. ВАТРООТПОРНОСТ ДОО Шид, Војвођанских бригада 4, Шид, акредитациони број: 06-253
4. „М-МЕРИЈЕН" ДОО Београд, Београд, Миријевски венац 60, акредитациони број: 06-254
5. G4S SECURE SOLUTIONS ДОО Београд, Београд, Булевар Пека Дапчевића 32, акредитациони број: 06-255
6. ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО Пирот, Пирот, Николе Пашића 213, акредитациони број: 06-256
7. TECHNOSECTOR ДОО Крагујевац, Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 34, акредитациони број: 06-257

Сертификационо тело за систем менаџмента:

1. QUALITY CERT ДОО Београд, Београд, Ужичка 41, акредитациони број: 08-020

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру