Навигација

Потписан Акциони План за 2020. годину између Акредитационог тела Србије (АТС) и Националног акредитационог тела Мађарске (NAH)

ОбавештењаСарадњаМеђународне активности

У Будимпешти је 12. и 13. новембра 2019. године одржано десето заседaње Заједничке комисије (ЗК) за економску сарадњу између Републике Србије и Мађарске, на коме је, између осталог, потписан Акциони План за 2020. годину између Акредитационог тела Србије (АТС) и Националног акредитационог  тела Мађарске (NАH). Делегације су предводили ко-председници: Горан Кнежевић, министар привреде Републике Србије и Петер Сијарто, министар спољних послова и трговине Мађарске.
Правни основ заседања представља Споразум о економској сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Мађарске („Службени лист СЦГ – Међународни уговори”, број 10/2005). На основу члана 4. Споразума формирана је ЗК за праћење економске сарадње две земље, идентификовање нових могућности и предлагање активности за њено унапређење, као и за отклањање евентуалних препрека које могу настати у спровођењу Споразума.

Према договору са мађарском страном, дводневно заседање ЗК одвијало се у пленуму и у оквиру радних група, а обухватило је анализу досадашње и предлоге за даљи развој сарадње у областима од обостраног интереса и то: развој пословних активности (трговина, инвестиције, заштита потрошача, сарадња привредних и трговинских комора и др.); саобраћај и инфраструктура; гранична контрола и гранични прелази; оперативна сарадња у области унутрашњих послова; енергетика и рударство; пољопривреда, шумарство и водопривреда; заштита животне средине; регионална и прекогранична сарадња, туризам, медицинска и фармацеутска индустрија, финансијска сарадња, информационе и комуникационе технологије, иновације и технолошки развој и сарадња у области рада, запошљавања и социјалних питања. Паралелно са заседањем, у организацији Привредне коморе Србије и Мађарске агенције за промоцију извоза одржан је Пословни форум Србија - Мађарска, који су отворили ко-председници ЗК.
Потписивање Акционог Плана за 2020. годину  уследило је након успешно имплементираног Меморандума између ова два акредитациона тела. У претходном периоду (током 2018. године) одржана је радионица и билатерални сусрет посвећен разматрању питања у вези са преласком на новa издањa стандарда ISO/IEC 17025:2017 и ISO/IEC 17011:2017. Ове активности значајно су допринеле побољшању даље хармонизације у примени шема акредитације и побољшању међусобног разумевања са акредитованим телима за оцењивање усаглашености. Акциони план су потписали проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и Miklos Devecz, директор NАH -а.

Потписивање овог Акционог Плана за 2020. годину  резултат је плодоносне и ефикасне сарадње између ова два акредитациона тела која утиче на ширење и других регионалних билатералних споразума, што доприноси и активностима министарстава које су усмерене на развој инфраструктуре квалитета у својим земљама.

Министар Горан Кнежевић, министар Петер Сијарто, проф. др Ацо Јанићијевић и Miklos Devecz