Навигација

Продужен транзициони период за ISO/IEC 17025:2017

ОбавештењаАктуелностиМеђународне активности

Продужен транзициони период за ISO/IEC 17025:2017

Као резултат недавног ILAC-овог гласања, транзициони период за ново издање стандарда ISO/IEC 17025:2017, који је усвојен као део Резолуције Генералне скупштине ILAC-а 20.15 (из новембра 2016. године), продужен је са 30. новембра 2020. године на 1. јун 2021. године. Ово продужење је донето из разлога да би се осигурало да сва акредитациона тела и акредитоване лабораторије могу да остваре преостале транзиције на ново издање стандарда у околностима и под ограничењима која су наметнута као последица глобалне пандемије COVID-19.

На крају транзиционог периода, акредитација лабораторија према  ISO/IEC  17025:2005 неће бити призната у оквиру ILAC споразума. Информације  о транзицији ISO/ILAC ISO/IEC 17025: 2017 доступне на https://ilac.org/about-ilac/partnerships/international-partners/iso/ су ажуриране како би веродостојно приказивале поменуто продужење транзиционог периода.

Акредитационо тело Србије ће наставити са реализацијом преосталих транзиција кроз оцењивања која следе (како је и планирано), с том разликом што ће бити омогућено да се оцењивања, уважавајући околности које су последица глобалне пандемије, а узимајући у обзир детаљну анализу ризика, реализују са неопходном временском дистанцом у односу на првобитне планове.

Према досадашњој динамици и информацијама које достављају акредитоване лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање, планирано је да до 30.11.2020. године буду завршена сва оцењивања којима ће бити обухваћен и прелазак на ново издање стандарда.

Срдачно, Ваш АТС