Навигација

Закон о грађевинским производима Сл.гласник РС, бр. 83/2018

ОбавештењаАктуелностиПромена документацијеЗакони и прописи

Проширење области рада АТС-a на акредитацију сертификационих тела за сертификацију производа, процеса и услуга у области коју обухвата Закон о грађевинским производима (Сл.гласник РС, бр. 83/2018)

Законом о грађевинским производима ("Службени гласник РС", број 83 од 29. октобра 2018.) препозната је улога акредитације у поступку именовања тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси, што је дефинисано чланом 41. Закона да именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси, које поседује сертификат о акредитацији, испуњава прописане захтеве за именовање дате у закону у мери у којој су прописани захтеви обухваћени обимом акредитације, узимајући у обзир поступке оцењивања и верификације сталности перформанси за грађевинске производе обухваћене акредитацијом.

У складу са Правилима акредитације и својим процедурама, АТС је проширио област свог рада на акредитацију сертификационих тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа (сертификациона тела за сертификацију производа, процеса и услуга) за оцењивање усаглашености у области грађевинских производа, у складу са прописима донетим у складу са Законом о грађевинским производима, односно за оцењивање и верификацију сталности перформанси производа. Поступак акредитације наведених ТОУ ће се спроводити за сврху њиховог именовања као тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси, У складу са Законом о грађевинским производима, од стране надлежног министарства.

За потребе акредитације у овој области оцењивања усаглашености, израђено је Упутство АТС-УП 43 Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа, доступно и на сајту АТС. Објављивањем наведеног упутства АТС је спреман за прихватање и пријава за акредитацију/проширење обима акредитације за оцењивање усаглашености у складу са прописима донетим на основу Закона о грађевинским производима.

Срдачно, Ваш АТС