Навигација

Изабрани нови чланови Савета за акредитацију

ОбавештењаАктуелностиСарадња


Дана 11.08.2022. године одржана је 6. седница Управног одбора Акредитационог тела Србије,на којој је донешена одлука о разрешењу  дужности састава Савета за акредитацију, услед истека мандата, као и постављање на дужност нове чланове у саставу Савета за акредитацију.

Дужности се разрешавају:

Милош Јелић, са функције председника савета, Миле Митровић, проф. др Владимир Поповић, проф. др Иванка Поповић, др Љубомир Димитров, проф. др Снежана Јанковић, проф. др Зоран Пуношевац, проф. др Иван Гржетић, проф. др Мирослав Ћирковић, др Јелена Пантелић Бабић и др Ана Мишковић,  чланови Савета за акредитацију Акредитациoног тела Србије, који су именовани одлуком Управног одбора Акредитационог тела Србије, брoj 1-01/2018-41 од 05.12.2018. године.

Управни одбор Акредитационог тела Србије, на основу члана 45. Статута Акредитационог тела Србије ( Службени гласник РС, број 97/2011) именује за председника Савета за акредитацију:Зорана Бакића, руководиоца групе у Сектору са квалитет и безбедност производа Министарства привреде, као представника Министарства привреде односно министарства надлежног за послове акредитације. 
За нове чланове Савета за акредитацију се именују:
др Наташа Радосављевић-Стевановић, доктор хемијских наука, начелник оделења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења у Националном центру за криминалистичку форензику, Управе криминалистичке полиције, Дирекције полиције, Министарство унутрашњих послова Републике Србије, као представник органа државне управе и имаоца јавних овлашћења;
Данијела Пршић, дипломирани инжењер грађевинарства, самостални саветник у одсеку за архитектонску политику и грађевинске производе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као представник органа државне управе и имаоца јавних овлашћења;
др Немања Кашиковић, доктор техничких наука, редовни професор на Факултету техничких наука у Новом Саду, као представник факултета и института;
др Бојан Бонџић, научни саветник, руководилац центра за хемију, Института за хемију, технологију и метарулгију, Универзитета у Београду, као представник факултета и института;
др Весна Ж.Ђорђевић, доктор ветеринарских наука, дикектор Института за хигијену и технологију меса у Београду, као представник привредних друштава, предузетника, комора и слично;
Младен Алфировић, дипломирани правник, руководилац правног тима Националне организације потрошача Србије и Удружења за заштиту потрошача Војводине, као представник удружења потрошача;
Ана Јеремић, дипломирани технолог прехрамбене технологије, директор развоја и система квалитета Јухор ад Јагодина, као представник удружења произвођача;
др сци. вет мед Сара Савић, научни саветник у Научном институту за ветеринарство Нови Сад, као представник акредитованих тела за оцењивање усаглашености;
Љубица Живанић, дипломирани машински инжењер, представник руководства за систем менаџмента у сертификационом телу StandCert d.o.o. Beograd, као представник акредитованих тела за оцењивање усаглашености и
др Милош Јелић, научни сарадник, председник Стручног савета Фондације за културу квалитета и изврсност (FQCE), као представник удружења односно асоцијација за област квалитета.

Срдачно,

Ваш АТС