Навигација

Објављен EA MLA Извештај за 2022. годину

ОбавештењаАктуелностиПромоцијаМеђународне активности

Европска организација за акредитацију (ЕА) је на свом вебсајту, https://european-accreditation.org, 10. маја 2023. године, објавила ЕА МLА Извештај за 2022. годину.

EA MLA Извештај пружа информације о активностима Савета за мултилатералне споразуме (ЕА MAC комитет) који је одговоран за ефикасно и непристрасно управљање и надгледање колегијалног оцењивања и који доноси одлуке које се односе на остваривање статуса потписника мултилатералног (ЕА MLA) или билатералног споразума (EA BLA) о еквивалентности система акредитације на нивоу ЕА односно Европске уније (ЕУ). Извештај даје преглед кључних активности реализованих у претходној години као и донешене одлуке које се тичу потписница.

EA MLA споразум пружа европском тржишту мрежу тела за оцењивање усаглашености која су у оквиру свог обима акредитације издају подједнако поуздане исправе о усаглашености производа и услуга, смањујући тако трошкове поновног оцењивања усаглашености и додајући вредност за привреду и потрошаче. Ово доприноси остваривању једне од четири основне слободе ЕУ - слободи кретања робе, којима се остварује ефикасно функционисање унутрашњег тржишта ЕУ уклањањем техничких баријера.

Укупно је 44 чланица ЕА потписало ЕА МLА споразум до краја 2022. године. 

Због повећаног број колегијалних оцењивања у 2021. години и због одлагања у 2020. години услед ограничења проузоркованих пандемијом, број колегијалних оцењивања обављених у 2022. години смањен је на ниво који је упоредив са 2019. годином. С обзиром да су та ограничења укинута, поново су започета оцењивања на локацији 2022. године и МЛА је одлучио да ће се сва колегијална оцењивања спроводити уживо и у 2023. години.

Таком 2022. године одржане су и две обуке за нове колегијалне оцењиваче (обично су планиране сваке две године), што је резултирало са 46 нових колегијалних оцењивача до краја 2022. године. Да би се и даље побољшало приоритетно питање ресурса колегијалних оцењивача, планирано је да се у 2023. години организује додатна обука за нове оцењиваче.

Пројекат МАC-а о реинжењерингу система колегијалног оцењивања је сада при крају. Ревидирана процедура EA-2/02: EA Procedure for the Evaluation of a National Accreditation Body је објављена заједно са пет додатака. Два додатка се односе на стечено искуство током пандемије: EA-2/02 S4, који описује процедуру за колегијално оцењивање са удаљености током COVID-19, и EA-2/02 S5, који  утврђује МАC процедуру за доношење одлука ЕА MLA, онлајн гласањем.

Број потписника за сваки опсег ЕА МЛА остаје прилично стабилан у 2022. години у односу на 2021. годину, уз благи напредак у броју потписника за медицинска испитивања, сертификацију особа и контролисање.
МАC је одлучио да покрене ЕА МLA за тела за валидацију и верификацију према ЕN ISO/IEC 17029 у октобру 2022. на основу најмање једног успешног преласка на ЕN ISO/IEC 17029 (ниво 3) и ЕN ISO 14065:2020 (ниво 4) проглашеног од стране националног акредитационог тела (НАТ), или најмање једног успешног колегијалног оцењивања НАТ-а у складу са ЕN ISO/IEC 17029. МАC је такође одлучио да започне колегијално оцењивање у области валидације и верификације према ЕN ISO/IEC 17029. Четири НАТ-а су већ потписале МЛА за ову област до краја 2022. године.

У новембру 2022. године, Генерална скупштина ЕА одлучила је да прошири ЕА МLA и укључи биобанкинг као ниво 2 користећи EN ISO 20387 Biotechnology — Biobanking — General Requirements for Biobanking као нови нормативни документ нивоа 3. Предуслови за покретање МLA о биобанкингу биће дефинисани 2023. године.

Maria Papatzikou, председавајућа ЕА МАC, која је изнела укратко садржај овог ЕА МLА Извештаја, изјавила је да је врло захвална на неизмерном доприносу одржавању и унапређењу ЕА МLА као одрживог механизма за обезбеђивање и европске и међународне поуздане еквивалентности и узајамног прихватања сертификата и извештаја које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености.

Такође је истакла и да су јаки али и флексибилни системи акредитације и колегијалног оцењивања од великог значаја за одржавање поверења у јавну услугу која се пружа.

ЕА МЛА Извештај можете преузети са овог линка: ОВДЕ