Навигација

Нови стандарди за циркуларну економију

ОбавештењаМеђународне активности

Међународна организација за стандардизацију (ISO) у оквиру техничког комитета TC 323 – Циркуларна економија развија шест нових међународних стандарда из области циркуларне економије. Три стандарда су у јулу ове године ушла у фазу развоја 40.60, чиме је завршена фаза јавне расправе:

  • ISO/DIS 59004 – Терминологија, принципи и упутство за примену
  • ISO/DIS 59010 – Упутство за пословне моделе и мреже вредности и
  • ISO/DIS 59020 – Мерење и оцењивање циркуларности.

Следећа фаза је разматрање и усвајањa сугестија и коментара заинтересованих страна,  са циљем унапређивања њиховог садржаја. 

Њихово објављивање у форми међународног стандарда (ISO) очекује се почетком 2024. године, када ће бити доступни и свим заинтересованим странама у нашој земљи. 

У националном систему стандардизације Комисија за стандарде и сродне документе KS Z183 - Циркуларна економија и управљање отпадом прати рад ISO/TC 323 и развој ових ISO стандарда.  

Значај стандарда из ове области огледа се у давању смерница за примену савременог начина пословања. То подразумева принципе штедње ресурса и сировина кроз поновну употребу материјала, као и свођење отпада из производње и животног циклуса производа на минимум.

О овоме можете погледати и ОВДЕ