Навигација

Учешће АТС-а на Комитетима ЕА

ОбавештењаСарадњаМеђународне активности

У протеклом периоду, представници АТС-а учествовали су у раду комитета Европске организације за акредитацију (ЕА).

Активно учешће на састанцима ових комитета је од изузетног значаја за подизање нивоа квалитета рада у области акредитације како у нашој земљи тако и у региону.  Ово такође омогућава размену знања и искустава са колегама из других акредитационих тела као и даље усавршавање процеса акредитације у складу са најновијим стандардима и најбољом праксом у Европи. 

Комитет за лабораторије (The EA Laboratory Committee) одржан је 6. и 7. септембра 2023. године у Бриселу када је изабран нови потпредседник Belén Villamiel Valdío из акредитационог тела Шпаније (ENAC). Око 70 чланова овог комитета учествовало је у радионици “Флексибилни обими за ПТ провајдере” на којој се говорило о тешкоћама са којима се сусрећу акредитациона тела  у свом приступу флексибилном обиму.

Учесници Комитета за хоризонталну хармонизацију EA (Тhe EA Horizontal Harmonization Committee) састали су се 13. i 14. септембра у Паризу где сe највише дискутовалo о ревизији документа: EA-2/15 (EA requirements for the accreditation of flexible and EA Procedure and Criteria for the Evaluation of CA Schemes by EA NABs).

Комитет за сертификациона тела (The EA Certification Committee) који је одржан у Бриселу 19. и 20. септембра, окупио је  око 70 чланова који су разговарали  о многим темама а највише пажње је посвећено Радионици за непристрасност сертификационих тела. 

У периоду од 21. до 22. септембра одржан је  Комитет за контролна тела (Тhe EA Inspection Committee) у Бриселу на коме је било присутно око 60 чланова. Током састанака одржана је велика радионица посвећена одређивању флексибилног обима, укључујући локације и коришћење ИТ технологије у оцењивању. Учесници су разговарали и о питањима у вези са контролисањем возила и одобравањем типа.

Ова сарадња са EA доприноси поверењу и признавању акредитације како на домаћем тако и на међународном нивоу.