Навигација

Обавештење контролним телима акредитованим за послове оцењивања усаглашености мерила запремине 

Обавештења

Имајући у виду доношење Правилника о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода-уређаји за течности које се користе за прање ветробранског стакла ("Сл. гласник РС", бр. 24/2024), који се примењују од 1. јануара 2025. године, а узимајући у обзир да се ова контролисања тренутно не препознају у обимима акредитације контролних тела, Акредитационо тело Србије (АТС) ће поступити на следећи начин:

За сва контролна тела која желе да се акредитују за периодична (редовна) и ванредна контролисања према наведеном правилнику, АТС ће спровести оцењивање у сврху проширења обима акредитације, према благовремено поднетој пријави за проширење обима акредитације. Оцењивање у сврху проширења обима акредитације се може спровести заједно са редовним (надзорним/поновним) оцењивањем или кроз самосталан поступак.