Навигација

Заједнична седница групација акредитованих тела за оцењивање усаглашености

ОпштеОбавештења

Одржана је заједничка седница Одбора Групације акредитованих лабораторија за испитивање хране и хране за животиње, Групације акредитованих контролних и сертификационих тела и Одбора групације за метрологију 11. марта 2024. године.

Никола Витас, помоћник министра привреде  је информисао присутне о току преговора са Европском комисијом у оквиру Преговарачке групе 1- слободно кретање робе и планираних активности у погледу измена законске и подзаконске регулативе у области инфраструктуре квалитета у наредном периоду.

Мр Драган Пушара, директор Акредитационог тела Србије представио је Стратешки план Акредитационог тела Србије за период 2024-2026. године и након презентације одговарао на питања  чланова групација у вези стратегије и других тема важних за поступак акредитације.

Чланови групација су од стране Душана Стокића  информисани о припреми новог петогодишњег Акционог плана за јединствено регионално тржиште Западног Балкана и обавештени о могућности да дају своје сугестије и препоруке кроз Тематску групу – Инфраструктура квалитета.

О овоме можете погледати и ОВДЕ