Навигација

АТС обележио Светски дан акредитације

ОпштеОбавештењаАктуелностиДан акредитације

У петак, 07. јуна, у амфитеатру Народне банке Србије, прославили смо Светски дан аредитације који се обележава 09. јуна већ дужи низ година широм света. Заједно са колегама из инфраструктуре квалитета, оцењивачима и експертима, члановима органа и тела АТС-а као и представницима акредитованих ТОУ, посветили смо овај дан теми која је установљена на међународном нивоу а која гласи: „Aкредитација: оснаживање сутрашњице и обликовање будућности.“ Овај дан је такође био посвећен и нашим акредитованим телима која су у периоду од 01. марта до 01. јуна ове године добила/обновила акредитацију.

Свечани скуп отворио је господин Никола Витас, в.д. помоћника министра привреде који је испред Министарства привреде, главног координатора за техничке прописе и органа надлежног за креирање стратегије и спровођење политике развоја стандардизације, акредитације и метрологије, поздравио све присутне и пожелео срећан Дан акредитације као и пуно успеха у будућем раду. 

Директор АТС-а, господин мр. Драган Пушара, говорио је о Стратегији АТС-а коју је усвојио УО АТС-а у протеклом периоду. Она се односи на период од 2024. до 2026. године који између осталог поставља циљеве: растерећење привреде; прелазак на потпуно дигитално окружење и укључење вештачке интелигенције; израда новог законодавног оквира за акредитацију; ширење на нове области акредитације сходно потребама привреде.

 „Стратегија има за визију да се АТС обавезује да ће у светлу сталних промена, улагањем у стручност, унапредити квалитет привреде и одрживост система у коме живимо. С једне стране, усвајаћемо нове шеме акредитације у складу са потребама привреде, а сa друге стране, обезбедићемо високо поверење у резултате које доносе ТОУ“, изјавио је директор АТС-а. 

Такође је овом приликом говорио да je у сарадњи АТС-а и Министарства привреде, које врши надзор над радом наше установе, донешен програм субвенција за ТОУ која улазе у почетна односно поновна оцењивања. Овим ће ТОУ добијати субвенције од 60% од укупних трошкова за поступак акредитације. С једне стране, омогућиће се телима да лакше поднесу трошак акредитације, а са друге стране, даљим повећавањем накнада за оцењиваче, мотивисаће се нови млади људи да уђу у систем акредитације.

Господин Пушара, говорио је и да је планирано да се продужи циклус акредитације са 4 на 5 година, а тела која су дуже у овом систему и имају добре налазе, могу да очекују 2 надзорна оцењивања у циклусу од 5 година. 

„Такође један од циљева поменуте Стратегије је и дигитализација као и израда новог Закона о акредитацији, како би АТС био по форми удружење грађана, односно јавно предузеће, како би могао да решава капиталне ствари, да буде ефикаснији у свом раду. У оптицају су и други модели који ће се у договору са Министарством привреде изнаћи.“, додао је господин Пушара. 

Гости су имали прилику да одгледају кратак промотивни филм који смо превели на српски језик а који су припремиле међународне организације, ILAC и IAF на тему овогодишњег Дана акредитације, „Aкредитација: оснаживање сутрашњице и обликовање будућности.“

Потом се гостима обратио Александар Драгићевић, виши организатор предмета акредитације, који је говорио о једној од нових шема акредитације, о акредитацији верификатора извештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште, тзв. GHG верификатори. Нагласио је да је ова шема један од кључних аспеката у борби против климатских промена. Важно је да владе и државе располажу са тачним подацима, о томе колике су емисије и колики је наш утицај на климатске промене. У смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште, крајњи циљ је нето нула емисија, што значи да укупне емисије које производимо треба да достигну толико мале вредности да могу бити природним путем апсорбоване или да буду отклоњене на др. начине. Кључну улогу у свему томе игра верификација. Тела која спроводе верификацију могу да обезбеде тачност и поузданост података. 

А кључна улога верификатора је да обезбеди да је оператер применио прописе о мониторингу и извештавању у свему како је то прописано и на основу Закона о климатским променама као и да обезбеди да ти подаци буду тачни.

„Улога акредитације је да потврди да су будући верификатори поуздани, компетентни, независни и непристрасни и да имају способност да спроводе активности верификације на начин како је предвиђено регулативом и у складу са захтевима највиших стандарда квалитета“, истакао је Драгићевић. 

У протеклом периоду, АТС је успоставио сарадњу са Министарством зашите животне средине као и са колегама из европске акредитације и реализоване су обуке запослених како би били спремни за почетак примене ове нове шеме акредитације. 

Министарство ће у наредном периоду радити на одобравању планова мониторинга која формирају оператери постројења, док ће АТС у наредном периоду објављивати потребна документа која су неопходна нашим будућим верификаторима да поднесу пријаву за акредитацију. 

Пре уручења сертификата акредитованим телима, гостима се обратила мр. Милица Јовчић, помоћник директора за процес акредитације. Овом приликом је истакла важност документације која представља објективни доказ свега онога о чему говоримо као што су потписани мултилатерални споразуми са међународним организацијама: EA MLA, IAF MLA и ILAC MRA. Они говоре да је АТС потписник скоро свих шема акредитације осим 3 шеме на којима тренутно радимо а то су: валидација и верификација; произвођачи референтних материјала и биобанкинг. 

Поред тога што се ради на новим шемама, константно се ради и на одржавању постојећих: транзиција на SRPS EN ISO/IEC 17043:2023 као и на SRPS EN ISO 15189:2023.

Госпођа Јовчић, говорила је и о обукама запослених које су одржане у протеклом периоду јер је компетентност та на којој почива АТС и на којој сви радимо све време.

Поред поменутих мултилатералних споразума, говорила је и о билатералним споразумима које је АТС скоро потписао са румунским акредитационим телом, турским акредитационим телом и холандским акредитационим телом а који се претежно односе на област дигитализације, валидације и верификације.

Такође је истакла важан сегмент дигитализације која се примењује у АТС-у а односи се на успостављање новог каталога обима акредитације који ће бити аутоматски повезан са нашим оцењивачима чиме ће се олакшати програмирање оцењивања и тиме олакшати продужетак циклуса акредитације и смањити број надзора. 

Госпођа Јовчић је најавила од јесени и примену једног облика вештачке интелигенције у АТС-у а то је „акредитациони GPT“. Нагласила је да не треба заборавити да је, пре свега, увек нагласак на раду са људима па је поменула и евалуацију и међусобну комуникацију на којима се радило у последње време.

Крај програма обележио је значајан тренутак за наша акредитована тела, када је представницима ових тела, који су дошли из различитих крајева наше земље, директор АТС-а лично уручио сертификате о акредитацији. 

Овај свечани догађај завршен је заједничким фотографисањем на импозантном степеништу  Народне банке и малом закуском која је потом уследила. Том приликом могли смо да разменимо запажања са овог догађаја као и искуства у заједничком раду са нашим колегама из Министарства привреде, ИСС-а, ДМДМ-а и осталих организација, са нашим оцењивачима и експертима као и представницима акредитованих тела.

Овим путем, АТС свима честита Светски дан акредитације са жељом да акредитација свима нама донесе бољу и квалитетнију будућност.