Navigacija

Održana Generalna skupština CEN/CENELEC 2023

OpšteObaveštenjaAktuelnostiSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC, održano je u periodu od 19. do 22. juna 2023. godine u Beogradu. Domaćin ovog skupa je prvi put bio Institut za standardizaciju Srbije (ISS). 

Podsećamo da je CEN, Evropski komitet za standardizaciju, udruženje koje okuplja nacionalna tela za standardizaciju iz 34 zemlje Evrope. 

CEN obezbeđuje platformu za razvoj evropskih standarda i drugih tehničkih dokumenata u vezi sa različitim vrstama proizvoda, materijala, usluga i procesa.

CEN podržava aktivnosti standardizacije u vezi sa širokim spektrom oblasti i sektora uključujući: vazduh i svemir, hemikalije, građevinarstvo, potrošačke proizvode, odbranu i bezbednost, energiju, životnu sredinu, hranu i hranu za životinje, zdravlje i bezbednost, zdravstvenu zaštitu, ICT, mašine, materijale, opremu pod pritiskom, usluge, ,,smart living’’, transport i pakovanje. 

CENELEC  je  Evropski komitet za elektrotehničku standardizaciu, udruženje koje okuplja nacionalne elektrotehničke komitete 34 evropske zemlje.

CENELEC priprema dobrovoljne standarde u oblasti elektrotehnike, koji pomažu da se olakša trgovina između zemalja, stvore nova tržišta, smanje troškovi usaglašenosti i podrži razvoj Jedinstvenog evropskog tržišta.

CENELEC podržava aktivnosti standardizacije u vezi sa širokim spektrom oblasti i sektora uključujući: elektromagnetnu kompatibilnost, akumulatore, primarne ćelije i baterije, izolovane žice i kablove, električnu opremu i aparate, elektronsku, elektromehaničku i elektrotehničku opremu, elektromotore i transformatore, opremu za osvetljenje i električne lampe, materijale za niskonaponske električne instalacije, električna vozila na šinama, pametne mreže, pametna merenja, solarne (fotonaponske)  sisteme električne energije itd.

U ovom  periodu zasedanja Generalne skupštine, održani su brojni sastanci: sastanci administrativnih odbora ovih organizacija, zatim zajednička i pojedinačne skupštine CEN-a (59.) i CENELEC-a (65.) kao i više bilateralnih razgovora. Na satancima je učestvovalo više od 200 predstavnika nacionalnih tela za standardizaciju iz 34 zemlje širom sveta a na kojima se odlučivalo o daljim pravcima razvoja evropske standardizacije.

Pored zatvorenih sednica za vođe svih delegacija održana je i zajednička sednica svih delegata, kao i odvojene sednice članica CEN-a i članica CENELEC-a.  Posebnu celinu predstavljale su tri panel debate, a jedna od njih posvećena je tridesetogodišnjici jedinstvenog evropskog tržišta. 

Institut je uspešno organizovao ovaj veliki i važan događaj uz pomoć sponzora i organizacija koje su učestvovale kao prijatelji Instituta. Zlatni sponzor bilo je stručno udruženje Cementna industrija Srbije, bronzani sponzori Akreditaciono telo Srbije, DPC Networks i a.d. Elektromreža Srbije. U ulozi prijatelja Instituta našli su se Privredna komora Srbije, Jugoinspekt d.o.o. Beograd, Institut za ispitivanje materijala, Montprojekt d.o.o i kompanije Nexe i Eti B.

Akreditaciono telo Srbije i Institut za standardizaciju Srbije čine deo sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji i zastupaju njene interese na međunarodnom nivou.

 O ovome možete pročitati: OVDE