Навигација

Одржана Генерална скупштина CEN/CENELEC 2023

ОпштеОбавештењаАктуелностиСарадњаМеђународне активности

Овогодишње заседање Генералне скупштине европских организација за стандардизацију CEN и CENELEC, одржано је у периоду од 19. до 22. јуна 2023. године у Београду. Домаћин овог скупа је први пут био Институт за стандардизацију Србије (ИСС). 

Подсећамо да је CEN, Европски комитет за стандардизацију, удружење које окупља национална тела за стандардизацију из 34 земље Европе. 

CEN обезбеђује платформу за развој европских стандарда и других техничких докумената у вези са различитим врстама производа, материјала, услуга и процеса.

CEN подржава активности стандардизације у вези са широким спектром области и сектора укључујући: ваздух и свемир, хемикалије, грађевинарство, потрошачке производе, одбрану и безбедност, енергију, животну средину, храну и храну за животиње, здравље и безбедност, здравствену заштиту, ICT, машине, материјале, опрему под притиском, услуге, ,,smart living’’, транспорт и паковање. 

CENELEC  је  Европски комитет за електротехничку стандардизациу, удружење које окупља националне електротехничке комитете 34 европске земље.

CENELEC припрема добровољне стандарде у области електротехнике, који помажу да се олакша трговина између земаља, створе нова тржишта, смање трошкови усаглашености и подржи развој Јединственог европског тржишта.

CENELEC подржава активности стандардизације у вези са широким спектром области и сектора укључујући: електромагнетну компатибилност, акумулаторе, примарне ћелије и батерије, изоловане жице и каблове, електричну опрему и апарате, електронску, електромеханичку и електротехничку опрему, електромоторе и трансформаторе, опрему за осветљење и електричне лампе, материјале за нисконапонске електричне инсталације, електрична возила на шинама, паметне мреже, паметна мерења, соларне (фотонапонске)  системе електричне енергије итд.

У овом  периоду заседања Генералне скупштине, одржани су бројни састанци: састанци административних одбора ових организација, затим заједничка и појединачне скупштине CEN-а (59.) и CENELEC-а (65.) као и више билатералних разговора. На сатанцима је учествовало више од 200 представника националних тела за стандардизацију из 34 земље широм света а на којима се одлучивало о даљим правцима развоја европске стандардизације.

Поред затворених седница за вође свих делегација одржана је и заједничка седница свих делегата, као и одвојене седнице чланица CEN-а и чланица CENELEC-а.  Посебну целину представљале су три панел дебате, а једна од њих посвећена је тридесетогодишњици јединственог европског тржишта. 

Институт је успешно организовао овај велики и важан догађај уз помоћ спонзора и организација које су учествовале као пријатељи Института. Златни спонзор било је стручно удружење Цементна индустрија Србије, бронзани спонзори Акредитационо тело Србије, DPC Networks и а.д. Електромрежа Србије. У улози пријатеља Института нашли су се Привредна комора Србије, Југоинспект д.о.о. Београд, Институт за испитивање материјала, Монтпројект д.о.о и компаније Nexe и Eti B.

Акредитационо тело Србије и Институт за стандардизацију Србије чине део система инфраструктуре квалитета у Републици Србији и заступају њене интересе на међународном нивоу.

 О овоме можете прочитати: ОВДЕ