Navigacija

Vesti

Smernice za senzorska ispitivanja ATS-UP29

Promena dokumentacije

Obaveštavaju se tela za ocenjivanje usaglašenosti da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) izdalo 26. marta 2013. godine novo uputstvo ATS-UP29 Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitiva...

Smernice za mikrobiološka ispitivanja ATS-UP27

Promena dokumentacije

Obaveštavaju se tela za ocenjivanje usaglašenosti da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) izdalo 28. februara 2013. godine novo uputstvo ATS-UP27 Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025:2006 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju mikrobiolo...

Nova izdanja dokumenata

Promena dokumentacije

25. februara 2011. na snagu su stupila sledeća nova dokumenta: Smernice za iskazivanje obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda i Smernice za primenu ISO/IEC Uputstva 65:1996

Pravila akreditacije - četvrto izdanje

Promena dokumentacije

Rukovodstvo Akreditacionog tela Srbije (ATS) usvojilo je 15. septembra 2009. godine novi dokument Pravila akreditacije (četvrto izdanje) koji je upotpunosti usklađen sa novim Statutom ATS-a. Pravila akreditacije pružaju uopštene informacije o akreditac...

Procena merne nesigurnosti ATS-PA06

Promena dokumentacije

Dokument Procena merne nesigurnosti ATS-PA06 stupio je na snagu 1. decembra 2009. godine. Njime se propisuje se politika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za određivanje merne nesigurnosti u postupcima ispitivanja i etaloniranja. Namenjen je ocenjivačima i te...

Rešavanje prigovora i žalbi

Promena dokumentacije

Izmena 3/0 dokumenta Rešavanje prigovora i žalbi stupila je na snagu 5. oktobra 2009. godine. Ovim dokumentom se propisuje postupak koji sprovodi Akreditaciono telo Srbije prilikom rešavanja prigovora i žalbi koji su mu upućeni, a odnose se na njegov rad ...

Usvojena Pravila prekogranične akreditacije

Promena dokumentacije

Upravni odbor ATS je na 17. sednici, koja je održana 12.02.2009. godine, doneo je Pravila prekogranične akreditacije Akreditacionog tela Srbije. Ova Pravila definišu politiku koju Akreditaciono telo Srbije (ATS) primenjuje u postupku akreditacije organi...