Навигација

Интерна контрола вага између два еталонирања АТС-УП32

Промена документације

У претходном периоду Акредитационо тело Србије (АТС) је формирало Радну групу која је израдила документ АТС-УП32, Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања. Овај документ описује поступак контроле основних метролошких параметара који утичу на тачност мерења код мерила масе са неаутоматским функционисањем.


Kонтрола се спроводи између два еталонирања, a на основу њених резултата и излазних критеријума може се утврдити исправност резултата мерења као и евентуална потреба за поновним еталонирањем ваге. Поступак интерне контроле наведен у овом документу претпоставља да су остали параметри који утичу на правилно мерење, поступак мерења, температурну стабилност лабораторије, струјање ваздуха, вибрације и подешавање ваге испуњени на правилан начин и да одговарају врсти ваге за коју се интерна контрола спроводи.


Документ примењују све врсте тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) која у поступцима оцењивања усаглашености користе мерила масе са неаутоматским функционисањем.