Навигација

Измена АТС докумената

Промена документације

У складу са Планом активности које су усмерене на усаглашавање рада АТС са захтевима новог издања стандарда ISO/IEC 17011, 15. јула 2019. године измењено је низ докумената која се првенствено односе на оцењивање тела за оцењивање усаглашености и која су намењена за коришћење од стране оцењивача/експерата АТС.

Поред поменутих докумената који се користе у процесу оцењивања, измењена су АТС-ПА01, Правила акредитације. Основне промене се односе на следеће:

  • коришћена терминологија је усаглашена са важећом верзијом стандарда ISO/IEC 17011;
  • јасније је дефинисан пренос акредитације (т.3.8 Правила);
  • у делу Правила која се односе на процес акредитације промењен је део који се односи на поступак преиспитивања пријаве (т.4.2.2 Правила), активности након прелиминарне посете (т.4.2.4 Правила), поступак отклањања неусаглашености односно забринутости (т.4.4.3 Правила) са посебним освртом на рок за отклањање неусаглашености, додатно оцењивање (т.4.4.3 Правила);
  • активности у циклусу акредитације са посебним освртом на редовна оцењивања у циклусу акредитације (т.5.2.1 Правила);
  • рокове за реализацију активности у поновном оцењивању (т.6.1 Правила);
  • остале промене обима акредитације (т.7.3 Правила);
  • појашњење тзв. „успаваних активности“, као и начин на који ће реаговати АТС у случају постојања истих (т.11.1 Правила).

Такође, измењена је Пријава за акредитацију односно њен садржај. Пријава за акредитацију је интегрисала некада постојеће Додатке који су егзистирали као посебна документа.

Документа можете пронаћи на сајту АТС-а: ОВДЕ.