Navigacija

Vesti

Pravila akreditacije - četvrto izdanje

Promena dokumentacije

Rukovodstvo Akreditacionog tela Srbije (ATS) usvojilo je 15. septembra 2009. godine novi dokument Pravila akreditacije (četvrto izdanje) koji je upotpunosti usklađen sa novim Statutom ATS-a. Pravila akreditacije pružaju uopštene informacije o akreditac...

Procena merne nesigurnosti ATS-PA06

Promena dokumentacije

Dokument Procena merne nesigurnosti ATS-PA06 stupio je na snagu 1. decembra 2009. godine. Njime se propisuje se politika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za određivanje merne nesigurnosti u postupcima ispitivanja i etaloniranja. Namenjen je ocenjivačima i te...

Rešavanje prigovora i žalbi

Promena dokumentacije

Izmena 3/0 dokumenta Rešavanje prigovora i žalbi stupila je na snagu 5. oktobra 2009. godine. Ovim dokumentom se propisuje postupak koji sprovodi Akreditaciono telo Srbije prilikom rešavanja prigovora i žalbi koji su mu upućeni, a odnose se na njegov rad ...

Usvojena Pravila prekogranične akreditacije

Promena dokumentacije

Upravni odbor ATS je na 17. sednici, koja je održana 12.02.2009. godine, doneo je Pravila prekogranične akreditacije Akreditacionog tela Srbije. Ova Pravila definišu politiku koju Akreditaciono telo Srbije (ATS) primenjuje u postupku akreditacije organi...

Usvojena nova organizaciona struktura ATS-a

Promena dokumentacije

U ponedeljak 6. oktobra u prostorijama ATS-a održana je 15. sednica Upravnog odbora kojom je kao i do sada predsedavao prof. dr Slobodan D. Petrović, predsednik odbora. Sednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: dr Lazar Turubatović, Bogoljub Simo...

Trinaesta sednica Upravnog odbora

Promena dokumentacije

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije  održao je juče svoju 13. sednicu, kojom  je predsedavao predsednik Upravnog odbora prof. dr Slobodan D. Petrović, prisustvovali su članovi Upravnog odbora, dr Lazar Turubatović i Bogoljub Simonović, dipl. inž. e...