Навигација

Усвојена Правила прекограничне акредитације

Промена документације

Управни одбор АТС је на 17. седници, која је одржана 12.02.2009. године, донео je Правила прекограничне акредитације Акредитационог тела Србије. Ова Правила дефинишу политику коју Акредитационо тело Србије (АТС) примењује у поступку акредитације организација са седиштем изван територије Републике Србије и организација из Републике Србије које послове оцењивања усаглашености обављају у иностранству. Она се примењују на све врсте тела за оцењивање усаглашености, односно лабораторије за испитивање и еталонирање, сертификациона тела и контролне организације.

Правила АТС-а заснивају се на принципима који се односе на прекограничну акредитацију и који су дефинисани у међународним стандардима и документима EA, ILAC и IAF.

Правила прекограничне акредитације