Навигација

Решавање приговора и жалби

Промена документације

Измена 3/0 документа Решавање приговора и жалби ступила је на снагу 5. октобра 2009. године. Овим документом се прописује поступак који спроводи Акредитационо тело Србије приликом решавања приговора и жалби који су му упућени, а односе се на његов рад или на рад акредитованих организација. У складу са усклађивањем правила и процедура Акредитационог тела Србије са међународним и европским стандардима,  као и правилима и водичима међународних организација (ЕА, ILAC и IAF) усвојен је измењени документ о решавању приговора и жалби, који је усклађен са међународном праксом, а на опште задовољство наших клијената (акредитованих организација) и других заинтересованих страна из области акредитације.

Усвојени поступак решавања приговора и жалби на транспарентан, непристрасан, независан и објективан начин омогућава својим клијентима и заинтересованим странама могућност задовољења свог евентуалног ускраћеног права и предузимање корективних и превентивних мера од стране АТС-а, као и накнадних активности и одлука у поменутом поступку.