Навигација

2017. годинa

План јавних набавки за 2017. годину

Јавна набавка бр. 03/2017: Услуге мобилне телефоније за потребе Акредитационог тела Србије

 • Конкурсна документација ЈН бр. 03/2018

 • Позив за подношње понуда ЈН бр. 03/2018

 • Одлука о додели уговора ЈН бр. 03/2018

 • Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 03/2018

Јавна набавка бр. 02/2017: Набавка рачунара и рачунарске опреме

 • Конкурсна документација ЈН бр. 02/2017

 • Позив за подношње понуда ЈН бр. 02/2017

 • Одлука о додели уговора ЈН бр. 02/2017

 • Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 02/2017

Јaвна набавка бр. 01/2017: Услуге сервисирања и одржавања фотокопир апарата.

 • Конкурсна документација ЈН бр. 01/2017

 • Позив за подношње понуда ЈН бр. 01/2017

 • Одлука о додели уговора ЈН бр. 01/2017

 • Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 01/2017