Навигација

2018. годинa

05/2018 Услуге мобилне телефоније

04/2018 Стручна и консултантска подршка у пројектовању Информационог система АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ- АКРЕДИС

03/2018 Набавка новог путничког возила за потребе Акредитационог тела Србије

02/2018 Услуге обезбеђе-ња авио карата за службена путовања у иностранство

01/2018 Набавка горива за потребе Акредитационог тела Србије